Keďže si každý nemôže dovoliť návštevu Rehan centra osobne (či už vzdialenosť, alebo financie) a našou myšlienkou je pomôcť čo najširšiemu okruhu ľudí, pravidelne zverejňujeme vzdelávací materiál vo forme článkov, videí, alebo denných krátkych príbehov na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube – všetko odkazy na stránky).

Filozofiou Rehanu je nie len osveta v zlepšení zdravia pohybového aparátu, ale aj celková zmena životného štýlu. Keď že všetko so všetkým súvisí, treba si uvedomiť, že na naše zdravie á vplyv aj to, či sme sebeckí, alebo zo seba vyžarujeme nezištnú hojnosť. Aj týchto tém sa dotýkajú naše príspevky.

 

A keďže sme mladá, veselá parta, nájdete tu aj vtipné „videjká“, ktorými Vám chceme spríjemniť a rozveseliť Váš deň Popozerajte, obsahu je požehnane!