Narodil som sa v malom mestečku v Juhoafrickej republike. V roku 1999 som ukončil štúdium fyzioterapie na Západokapskej univerzite v Kapskom meste v Juhoafrickej republike. Potom som pôsobil 3 roky v štátnej nemocnici, počas ktorých som absolvoval množstvo kurzov, ktoré mi pomohli stať sa lepším fyzioterapeutom.

Po týchto 3 rokoch som sa rozhodol cestovať a vidieť svet! Pracoval som vo Veľkej Británii, čo mi umožnilo cestovať väčšinou po západnej Európe.

Vo Veľkej Británii som pracoval v mnohých zdravotníckych prostrediach. Najzaujímavejšia bola práca s pacientmi s duševnými problémami. Je to veľká výzva, zaoberať sa  nielen fyzickými ale aj duševnými problémami, ktoré sú ich súčasťou. Je veľmi dôležité postarať sa o naše duševné zdravie, keďže má výrazný vplyv na našu fyzickú pohodu.

Aby som sa mohol postarať aj o vlastné blaho, musel som sa zblížiť a komunikovať s rôznymi skupinami  ľudí. Pracoval som v rôznych častiach Veľkej Británie, čo mi umožnilo vidieť život miestnych obyvateľov a zblížiť sa s nimi. Jedným zo spôsobov,  ako si nájsť nových priateľov, bolo pripojenie sa k miestnemu volejbalovému klubu. Takto som spoznal svojich dvoch výborných priateľov, jedného z Austrálie a druhého z Kolumbie. Do teraz sme priatelia.

Vo Veľkej Británii som pracoval v súkromných ambulanciách s pacientmi, ktorí mali široké spektrum zdravotných problémov ako napr. bolesť krížov, krčnej chrbtice, hlavy a športové zranenia ako aj pooperačné stavy. Hlavne sa mi páčila spolupráca s mužmi z Kráľovského letectva. Museli sme sa postarať, aby sa vrátili do služby  v čo najlepšej možnej kondícii, aby mohli si plniť svoje povinnosti.

Tiež som pracoval v súkromných ambulanciách v Dubaji, zaoberajúcich sa bolesťami krížov, krku, hlavy,  športovými zraneniami ako aj pooperačnými stavmi. Spolupracoval som s miestnym rugby tímom a futbalovou akadémiou.

Okrem tohto  všetkého som tiež ukončil postgraduál zo športovej fyzioterapie a získal som celoročný certifikát z ortopedickej  manipulačnej terapie, čo mi pomohlo zlepšiť služby, ktoré poskytujem svojím klientom. Taktiež som získal titul „M.Sc“ z fyzioterapie zameranej na náchylnosť  našich mladých atlétov na „exertional heat illness“ (prehriatie organizmu z fyziockej námahy/tréningu). To znamená, ako predchádzať ochoreniam mladých atlétov keď trénujú v horúcom počasí.

Počas posledných pár rokov som sa obzvlášť venoval zvládnutiu bolestí krku, hlavy a zhoršenej funkčnosti čeľusti. Teda pomáham klientom s problémami v oblasti krku, hlavy a čeľusti.